Regulamin forum serwisu akwarystyki roślinnej holenderskie.pl

Dział I. Przepisy Ogólne

Rozdział I

§ 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania i funkcjonowania forum Serwisu Akwarystyki Roślinnej Holenderskie.pl.
§ 2. Rejestracja oraz logowanie przez Użytkownika oznacza zapoznanie się z treścią oraz zaakceptowanie regulaminu oraz stanowi deklarację stosowania się do jego postanowień.
§ 3. Serwis Akwarystyki Roślinnej Holenderskie.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczone na forum przez użytkowników, jednakże jest gotów to udzielenia wszelkiej pomocy zgodnie z regulacjami ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.)
§ 4.Nieprzestrzeganie regulaminu skutkować będzie zawieszeniem konta lub jego usunięciem.
§ 5. Regulamin forum zaczyna obowiązywać od chwili jego opublikowania. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie o czym każdy użytkownik zostanie poinformowany na łamach forum holenderskie.pl. Korzystanie z forum po dokonaniu zmiany regulaminu oznacza zaakceptowanie regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

Rozdział II Słownik

Właściciel - właściciel Serwisu Akwarystki Roślinnej Holenderskie.pl - Aqua Art Bartłomiej Lipczyński, Przyrzecze 18, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Administrator - osoba zarządzająca forum i czuwająca nad jego właściwym funkcjonowaniem, posiadająca również funkcję moderatora każdego działu forum.
Administracja Forum – Jeden z Administratorów.
Moderator - osoba strzegąca porządku w powierzonym mu dziale forum. Moderator może w określonych przypadkach określonych regulaminem zmieniać, usuwać lub blokować, przenosić, dzielić posty/tematy użytkowników, zmieniać treść postów, stoi straży przestrzegania Regulaminu.
Post - informacja, pytanie, odpowiedź, głos w dyskusji lub jakikolwiek inny materiał zamieszczony na forum przez użytkownika.
Emblemat (Avatar) - niewielki obrazek określający użytkownika forum
IP, adres IP - liczbowy ciąg identyfikujący komputer w sieci.
Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem: http://www.holenderskie.pl/
Forum - forum Dyskusyjne, dostępne pod adresem: http://www.holenderskie.pl/forum/
Użytkownik - osoba fizyczna, która wypełniła formularz rejestracyjny i zaakceptowała Regulamin Forum.
Newsletter - wiadomość e-mail otrzymywana przez wszystkich użytkowników strony zakładających konto.
Netykieta - zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie, etykieta obowiązująca w sieci, z którymi można zapoznać się pod adresem http://netykieta.prv.pl/

Dział II. Zasady Korzystania z forum

Rozdział I Prawa i obowiązki

§ 1. Aby otrzymać dostęp do pełnej funkcjonalności forum Serwisu Akwarystyki Roślinnej holenderskie.pl, w szczególności poprzez możliwość aktywnego udziału w dyskusjach, dodawania postów oraz zdjęć należy być zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu oraz zaakceptować niniejszy regulamin.
§ 2. Każdy użytkownik zgadza się dobrowolnie na przetwarzanie przez Właściciela Serwisu Holenderskie.pl swoich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. dotyczącą ochrony danych osobowych (Dziennik Ustaw Nr 133 z 1997).
§ 3. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie reklamowego oraz informacyjnego newslettera od serwisu holenderskie.pl. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia funkcji przesyłania newslettera.
§ 4. Konto Użytkownika wraz z całą zawartością może zostać usunięte przez administrację jeżeli nie będzie używane przez okres 6 miesięcy.
§ 5. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto na forum Serwisu Akwarystyki Roślinnej holenderskie.pl. Wykrycie duplikatów konta skutkuje blokadą konta oraz usunięciem wszystkich duplikatów konta. Użytkownik może wyjaśnić przyczynę posiadania dwóch lub więcej kont i odwołać się od zablokowania konta. Decyzja o odblokowaniu konta należy do Administratora.
§ 6. Każdy użytkownik ma prawo do indywidualnej nazwy użytkownika. Nazwa nie może być obraźliwa, nie może być kryptoreklamą, ani nie może propagować treści wskazanych w Rozdziale II pkt. 9 niniejszego regulaminu. Konto użytkownika naruszające ten paragraf będą usuwane przez Administrację Forum. Preferowaną nazwą użytkownika jest jego imię i nazwisko, grupa użytkowników stosujących tę zasadę będzie promowana przez serwis.
§ 7. Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania kont użytkowników, wiadomości, zdjęć, oraz wszelkich innych treści zamieszonych przez użytkownika w razie rażącego naruszenia prawa lub regulaminu forum bez wcześniejszego uprzedzenia.

Rozdział II Zawartość forum

§ 1. Treści postów publikowanych na forum muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
§ 2. W prowadzonych dyskusjach każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania porządku prawnego, regulaminu forum oraz zasad netykiety. Zabrania się obrażania lub ośmieszania innych użytkowników.
§ 3. Zabrania się umieszczania wątków zawierających pornografię, przemoc, wulgaryzmy, promujących narkotyki, zawierających treści drastyczne oraz rasistowskie, promujące systemy totalitarne, nielegalne programy oraz innych niezgodnych z prawem materiałów. Zakaz obejmuje treść postów, zdjęć, avatarów i ich opisów jak również zamieszczane linki pośrednie i bezpośrednie.
§ 4. Jeżeli chcesz się wykazać humorem lub ironią itp. Zadbaj o właściwy umiar oraz kulturę osobistą. Wszelkie wypowiedzi i ironia godząca w przyjazną atmosferę merytorycznej dyskusji są niedozwolone. Obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia złośliwej i nieuprzejmej polemiki między użytkownikami na forum. Wątpliwości i grzeczności można wymieniać przez wiadomości prywatne. Wszelkie słowne potyczki i prowokacje na publicznym forum są niedozwolone.
§ 5. Prywatne wiadomości przeznaczone są do wymiany spostrzeżeń i grzeczności pomiędzy użytkownikami, administracja nie będzie ingerować w ich tematykę.
§ 6. Po upływie 2 godzin od zamieszczenia postu na forum, użytkownik traci prawo do jego modyfikacji i usunięcia. Ze względu na płynność funkcjonowania forum i prowadzonych na nim dyskusji można składać wnioski o wykasowanie lub korektę postów do Administracji za pomocą odpowiedniego mechanizmu forum.

Rozdział III Publikowanie treści na forum

§ 1. Użytkownicy zobowiązani są do posługiwania się poprawną polszczyzną, przestrzegania zasad ortografii i gramatyki. Obowiązuje zakaz umieszczania postów pisanych niedbale, z nadmierną liczbą znaków interpunkcyjnych lub pisanych dużymi literami.
§ 2. Przed rozpoczęciem nowego wątku lub zadaniem pytania na forum Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić przy pomocy opcji „SZUKAJ” czy temat nie był już poruszany na łamach serwisu lub forum. Powielanie tematów wcześniej omówionych na forum jest niedozwolone..
§ 3. Zakładanie kilku wątków o tym samym temacie w różnych działach jest niedozwolone.
§ 4. Wszelkie nabijanie postów jest niedozwolone, posty nie na temat, nie wnoszące żadnej treści, będące korespondencją do pojedynczego użytkownika nie są dozwolone.
§ 5. Zabrania się pisania wypowiedzi jedną pod drugą przez tego samego użytkownika (za wyjątkiem prezentacji akwarium w dziale „Nasze Akwaria”).
§ 6. Używając mechanizmu cytowania, zadbaj aby cytować tylko tę część poprzedniej wypowiedzi do której chcesz się odnieść. Cytowanie nieadekwatnych fragmentów lub całych postów jest niedozwolone.
§ 7. Używaj dostępnych mechanizmów formatowania tekstu aby twoja wypowiedź była czytelna, jasna, estetyczna i klarowna dla czytelnika.
§ 8. Forum Akwarystyki roślinnej Holenderskiej.pl służy do wymiany poglądów, opinii oraz doświadczeń dotyczących akwarystyki, w szczególności akwarystyki dekoracyjnej i roślinnej. Każdy dział forum ma określoną tematykę, użytkownicy mają obowiązek zamieszczać nowe wątki w odpowiednich działach. Administracja Forum umieści w poszczególnych działach Forum szablony wg których należy budować posty w nich publikowane.
§ 9. Każdy nowo rozpoczęty wątek powinien zawierać TEMAT :skrót myśli/treści owego wątku, zadbaj aby był jak najbardziej adekwatny do poruszanych w nich tematów. Obowiązuje zakaz zakładania wątków bez zamieszczenia tytułu adekwatnego do jego zawartości i tematyki, bądź tytułu prowokującego, nieczytelnego lub niejasnego. Jeżeli oczekujesz pomocy właściwie zredaguj swój post zadbaj aby jego tytuł był esencją twoich oczekiwań. Tytuły typu: „Pomocy”, Czy mógłby ktoś odpowiedzieć”, „Mam jedno pytanie” będą skutkowały usunięciem Twojego postu. W poście zawrzyj jak najwięcej rzeczowych danych, ewentualnej dokumentacji fotograficznej lub filmowej dającej możliwość oceny sytuacji i udzielenia Ci porady i pomocy.
§ 10. Publikowane posty można wzbogacać o załączniki np. fotografie i filmy. Załączniki powinny być przygotowane i wstawione zgodnie z zaleceniami Administracji Serwisu.

DZIAŁ III

Prawa autorskie i wykorzystanie zawartości forum.

§ 1. Każdy użytkownik forum zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich materialnych praw autorskich.
§ 2. Administracja Serwisu Akwarystyki Roślinnej holenderskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników oraz szkody wynikłe z działań użytkowników strony.
§ 3. Publikując na łamach forum Serwisu Akwarystyki Roślinnej Holenderskie.pl . użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie publikowanych na łamach forum treści postów w szczególności tekstów, fotografii, nagrań wideo poprzez ich wykorzystywanie i przetwarzanie na potrzeby forum i strony Serwisu holenderskie.pl, w każdym zakresie, w szczególności w sposób opisany w § 4.
§ 4. Administracja Serwisu Akwarystyki Roślinnej holenderskie.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystania publikacji dokonanych przez użytkowników w ramach forum także do celów marketingowych i promocyjnych w szczególności poprzez wykorzystanie ich do tworzonych w ramach Serwisu publikacji, opracowań, newsletterów, bannerów i folderów informacyjno – promocyjnych. Użytkownik poprzez samą publikację postu akceptuje możliwość wykorzystania całości jego utworu przez Administrację na zasadach określonych niniejszym paragrafie.
§ 5. Całkowicie zabronione jest kopiowanie, przetwarzanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, opracowań, treści lub innych danych i zdjęć publikowanych w ramach forum oraz Serwisu Akwarystyki Roślinnej Holenderskie.pl bez uzyskania pisemnej zgody właściciela Serwisu.
§ 6. Zabrania się wykorzystywania nazwy lub logo Serwisu Akwarystyki Roślinnej holenderskie.pl . bądź holenderskie.pl do jakichkolwiek celów, w tym celów promocji produktów, firm, wydarzeń lub posługiwanie się tą nazwą w celach zarobkowych bez pisemnej zgody właściciela serwisu.

DZIAŁ IV

Reklama i działalność komercyjna na forum

§ 1. Umieszczanie na forum jakichkolwiek materiałów o charakterze reklamowym, komercyjnym, związanym z działalnością zarobkową są zabronione.
§ 2. Zabrania się umieszczania w tytułach lub treści postów, na załączanych fotografiach i filmach, reklam i linków do polskojęzycznych stron o tematyce akwarystycznej, a także do stron o charakterze komercyjnym, np. producentów, sklepów , portali społecznościach, ogłoszeniowych i aukcyjnych. Dopuszczalne jest zamieszczanie linków do strony www.Youtube.com w celu udostępniania nagrań prezentujących prowadzone przez użytkowników akwaria, bądź dyskutowane treści, o ile nagrania nie zawierają komercyjnej treści. Wobec Użytkowników, którzy pomimo otrzymanego ostrzeżenia będą naruszać zakaz przewidziany w §1 inicjowane będą działania zmierzające do obciążenia ich opłatą za bezprawne wykorzystywanie forum do działalności zarobkowej.
§ 3. Administracja Serwisu Akwarystyki Roślinnej holenderskie.pl .dopuszcza prowadzenie akcji o charakterze komercyjnym, promowanie produktów, usług, podmiotów prowadzących działalność komercyjną przedsiębiorstw jedynie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej akceptacji Administracji Serwisu.
§ 4. Niedopuszczalne jest promowanie innych polskojęzycznych serwisów internetowych, szczególnie o podobnej tematyce. Wszelkie materiały i informacje powinny być umieszczane bezpośrednio. Publikowanie linków do innych serwisów i stron jest możliwe wyłącznie pod warunkiem umieszczenia na promowanym serwisie linku i/lub bannera do Serwisu Akwarystyki Roślinnej holenderskie.pl po wcześniejszym zaakceptowaniu tego faktu przez Administrację serwisu.
§ 5. Dopuszczalne jest prowadzenie odpłatnej działalności reklamowej na forum oraz w serwisie Akwarystyki Roślinnej holenderskie.pl jedynie w przypadku uzyskania pisemnej zgody właściciela forum oraz serwisu. Zasady odpłatności wykorzystywania forum do usług komercyjnych zostaną ustalone dwustronną umową pomiędzy Administracją Serwisu, a zainteresowanym podmiotem.
§ 6. Działy Kupię, Sprzedam są wyłącznie pomocą dla użytkowników serwisu. Nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, lub innej działalności mającej na celu prowadzenie działalności zarobkowej. Wszelkie posty o charakterze reklamowym, handlowym lub mające na celu prowadzenie zorganizowanej działalności zarobkowej są niedozwolone.
§ 7. Zasady publikacji reklam obejmują także elementy związane z podpisem użytkownika, jego avatarem oraz nazwą użytkownika, publikowanych załączników: fotografii oraz filmów.

DZIAŁ V

Przepisy porządkowe

§ 1. Administratorzy i Moderatorzy Serwisu Akwarystyki Roślinnej holenderskie.pl mają prawo upominać użytkowników forum ostrzeżeniami za łamanie regulaminu forum.
§ 2. W przypadku otrzymania 3 ostrzeżeń, konto użytkownika ulega zawieszaniu na okres 2 miesięcy bez możliwości umieszczania postów na forum.
§ 3. W przypadku gdy użytkownik po odblokowaniu konta ponownie otrzyma 3 ostrzeżenia, konto użytkownika zostanie usunięte z forum, a użytkownikowi zostanie uniemożliwione korzystanie z forum poprzez zablokowanie dostępu.
§ 4 W przypadku szczególnie rażącego nagannego postępowania użytkownika w szczególności poprzez zamieszczanie wypowiedzi łamiących prawo, szczególnie wulgarnych, agresywnych, prowokacyjnych bądź obrażających użytkowników, administratorów, moderatorów czy właściciela forum, Administracja Forum ma prawo zablokować bądź usunąć konto użytkownika nawet jeżeli nie otrzymał on wcześniej w/w liczby ostrzeżeń.
§ 5 W przypadku zastosowania procedury przewidzianej w § 4 przez Moderatora forum użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się Administracji Forum, poprzez wysłanie wiadomości e–mail na adres Serwisu Akwarystyki Roślinnej holenderskie.pl , w którym użytkownik będzie miał prawo wypowiedzieć się przedmiocie zdarzenia skutkującego podjęciem kwestionowanych działań.
§ 6 W przypadku zastosowania procedury przewidzianej w § 4 przez Administracje Forum użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania.

cron